Показване на всички 4 резултата

Защо слънчев колектор?

Соларната технология дава възможност за производство на енергия без да се налагат допълнителни разходи за енергия. Надеждно и безплатно. В България слънчевата радиация е минимум 1200 kWh/m2, а в планините и в североизточната част на страната е значително по-висока.
Идеалната възможност за значително намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. С други думи: във времето на непрекъснато растящите разходи за енергия, една соларна система е не само екологична, но също така и икономически изгодна.

Силата на слънцето. Източник на енергия без край.

 / при запитване
 / при запитване
 / при запитване
 / при запитване